- - HISTORIE - -

 

Al bijna 200 jaar worden gasten in deze prachtige woning met de aansprekende naam De Oude Pastorie, begroet. In de tijd

dat het nog een pastorie was, door de pastoor en nu door ons.

 

In 2001 is De Oude Pastorie aangewezen als rijksmonument, de rijke geschiedenis van dit huis gaat terug tot in de Franse tijd.

 

 - - WATERSTAAT KERKEN - -

In de Franse tijd werden katholicisme en protestantisme aan elkaar gelijkgesteld. Om dit te bewerkstelligen werden

kerkelijke gebouwen gesubsidieerd door de overheid. Rijkswaterstaat zorgde ook nog eens voor de ontwerpen. Waterstaatskerken zijn het duidelijk zichtbare resultaat uit deze bouwperiode. De Pastorie van Macharen, gebouwd in 1833-1834, is zo’n ontwerp van Rijkswaterstaat. De kosten toen 4.800 gulden (ofwel ongeveer 2.200 euro).

 

 - - NIET ONDER DE PANNEN - -

Waterstaat pastorieën hebben, anders dan kerken, geen typische stijlkenmerken. Zo lijkt ons huis veel op villa’s uit

dezelfde tijd in Noord-Nederland. Met een huis onder een rieten dak (of toen gras). Wie toen rijk was liet zijn huis “onder

de pannen” bouwen.

 

 - - KLOKGEVELS - -

Typische kenmerken van De Oude Pastorie zijn de klokgevels, in combinatie met het rieten dak, de uit eikenhout gesneden

lauwerkrans boven de voordeur en de knipvoegen en rollagen boven de ramen.

 

Het voorhuis, gebouwd in 1834, kijkt aan de voorzijde uit op een grote tuin met borders. Het bijgebouw, nu koetshuis, creëert

samen met het voorhuis als het ware een riante binnentuin waar het heerlijk toeven is. Zowel de ligging als de tuin, grotendeels fraai ommuurd, doen denken aan tijden waarin rust en tijd voor elkaar nog heel gewoon waren.